Ansvarserklæring

Alt opphold hos Tromsø lyngshest foregår på eget ansvar. 

Alle må skrive under ansvarserklæringen på at de har lest, forstått og vil følge våre sikkerhetsregler før de kan besøke og ri hos oss.

For personer i aldersgruppen 13-17 år må foresatte skrive under.

Barn under 13 år må være i følge med voksen, og voksen må sørge for at barnet forstår og følger sikkerhetsreglene.

Opphold på Tromsø Lyngshest

Vær rolig, rolig bevegelser og ingen løping/roping.

Ikke bring med mat inn til hestene. 

Under rideturen 

Vær myk i hånden og følg instruksjonen til Guiden om hvordan få best kontakt med din hest.

Gi beskjed dersom du trenger hjelp i stallen eller på turen.

Ikke stig av eller forlat hesten din under turen. 

Ansvarserklæring

  • Jeg er innforstått med at opphold og aktivitet hos Tromsø Lyngshest innebærer risiko, og at all aktivitet og opphold skjer på eget ansvar.
  • Jeg er pliktig til å følge sikkerhetsreglene og instrukser fra guidene. Ved brudd på dette vil oppholdet og/eller rideturen avbrytes.
  • Jeg er pliktig til å varsle dersom jeg oppdager feil og eller mangler, eller ser at andres atferd kan føre til risiko.
  • Tromsø Lyngshest frasier seg ethvert erstatningsansvar for skader som måtte oppstå under opphold eller riding.